domingo, marzo 04, 2007

Llibres amb caràcter.

LLIBRES AMB CARÀCTER DES D´UNA PLOMA AMB CARÀCTER.

Artur Bladé i Desumvila va reunir una de les obres més emblemàtiques de la nostra llengua.

La seva passió per la terra es deixa veure en totes les manifestacions literàries.

Cossetània edita la seva obra completa.

L´obra completa de l´escriptor de Benissanet veurà la llum ,gràcies a Cossetània i això significa que , tots i totes, podrem gaudir de llibres i lectures amb caràcter.

Coneixem a Artur Bladé?
Artur Bladé i Desumvila va conrear la narrativa i l’assaig fent incursions en poesia i periodisme. Va ésser un autodidacta de les nostres lletres. De caire republicà i catalanista, es va exiliar al final de la guerra civil a França i a Mèxic, on va elaborar literàriament els records de la guerra i de l’exili. Es va relacionar amb persones il•lustres de la nostra cultura: Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i Francesc Pujols.
Mai perquè la seva vital vinculació amb la seva terra, inspirant-se amb :la vida al seu poble i comarca . Amb tot això va escriure una quinzena de llibres que ja són tota una referència en el memorialisme català del segle XX,. Tot i que per a moles és menys conegut s´ el pot ficar dins del mateix farcell que a Arbó ( també de les terres de l´Ebre )Pla, Gaziel o Sagarra.
Va tornar a Catalunya, en la dècada dels seixanta col•laborant activament en el en el paper cultural i lingüístic de la seva terra. Va publicar diversos volums d’història, va escriure àmpliament en la premsa catalana (Avui, Tele-Estel, Serra d’Or...) i va iniciar una llarga sèrie de dietaris, anomenats Viure a Tarragona, que abasta la crònica dels deu últims anys del franquisme i els primers de la transició.
L´obra.
Dins el primer volum de l’Obra completa d’Artur Bladé i Desumvila es recullen els llibres : Benissanet..Els treballs i els dies d’un poble de l’Ebre català i Gent de la Ribera d’Ebre, Artesans, pagesos, rodaires. Són, en definitiva, les obres més singulars sobre allò que el mateix autor anomenava la terra natal, és a dir, el poble on va néixer, Benissanet, i la seva comarca,, la Ribera d’Ebre, una terra .Bladé , segons els entesos, és un magistral descriptor d’ambients, situacions, personatges i paisatges. En Benissanet conta una història plenament local, en el sentit que posa de manifest la història , des de ben endins, d’un poble. Aquesta obra, escrita al bell mig del seu exili, és producte indefectible de l’enyor de la terra natal . Benissanet no és una típica monografia locals, sinó que és una narració de caire autobiogràfic i coral que ens permet conèixer el sentir col•lectiu d’una petita comunitat rural, amb un excel•lent tractament del caire humà de cadascun dels personatges.
La segona obra d’aquest volum, Gent de la Ribera d’Ebre, en canvi, té una dimensió de retaule geogràfic i humà de diverses comunitats marcades pel riu. És clarament una crònica multilocal, entre la memòria històrica i la pròpia, la geografia física i humana del país natal.
El segon volum que edita Cossetània sobre l´obra completa d´ Artur Bladé.
El cicle de l’exili ja és part del segon volum de l’obra completa d’Artur Bladé inclou el llibre L’exiliada. Dietari de l’exili, 1939-1940, una obra coral que relata, retratant, la tragèdia catalana del segle XX: el final de la guerra civil, el pas per la frontera dels Pirineus catalans dels republicans i els primers anys de l’exili al Rosselló o en terres occitanes. Ací ,el mateix autor és el protagonista de la història narrada, el llibre adquireix una dimensió de crònica col•lectiva, en el sentit que reflecteix el conjunt de les penalitats passades pels exiliats en els diversos moments d´ aquells dies….aquella atmosfera politicosocial s’agreujà quan es declarà la Segona Guerra Mundial, . En el llibre desfilen gairebé tots els protagonistes de la Catalunya republicana: de Companys a Tarradellas, de Pompeu Fabra a Pau Casals, així com Carles Riba, Rovira i Virgili, Francesc Pujols i tants altres, i els més joves, com ara Josep M. Lladó, Heribert Barrera, Alexandre Cirici, etc. És el retrat de la Catalunya, políticament, vencuda.

No hay comentarios: